Ferdinand Domela Nieuwenhuis

Het Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum beslaat maar enkele kamers in het Museum Heerenveen. Onlangs is het nipt voor opheffing behoed.
De grote voorman van het socialisme, die ook bij mijn tante Trien en oom Bart aan huis kwam, liet een prachtige collectie boeken na. Ze laten zijn brede belangstelling zien. Van bellettrie en poëzie tot politieke en sociaal-economische werken.
Aanvankelijk was Domela predikant, maar na een aantal jaren bekeerde hij zich tot het socialisme en later de vrije variant ervan, het anarchisme. Voor het Friese district Schoterland zat hij drie jaar (1888-1891) in de Tweede Kamer.
Niet tot ieders genoegen.


22 jan 2018 – 2442

Geen opmerkingen:

Een reactie posten