Vuiligheidsdienst

Nog een nieuwtje in mijn boek. Onlangs sprak ik een functionaris – dat ik dat woord niet vaker gebruik! – die verbonden is aan de raad voor verzetsuitkeringen. Ik vraag hem waarom Trien geen verzetspensioen kreeg, hoewel ze op grond van haar oorlogsverleden en de bijbehorende medische klachten daar het volste recht op had. Mijn reconstructie wijst uit dat het een politieke beslissing is geweest, ingefluisterd door de BVD.
'Dat was in de eerste naoorlogse jaren niet ongebruikelijk, antwoordde de functionaris. 'Het werd toegedekt door medische redenen.'
Trien miste zo dertig jaar uitkering, een bedrag van misschien wel een ton in guldens!


25 apr 2017 – 2170

Geen opmerkingen:

Een reactie posten