Opgepakt (2)

Amsterdam, 27 februari 1942 - De volgende dag werd Trien naar het station van Hoorn gebracht. Onder bewaking ging de treinreis naar Amsterdam. Vanaf het Centraal Station reisden ze verder met tram 24 naar Zuid. Als je de conducteur vertelde dat je van de Sicherheitsdienst was hoefde je niet te betalen.
In de Euterpestraat was het hoofdkantoor van de SD gevestigd. Daar werd na een nieuw verhoor procesverbaal opgemaakt. Dat voorspelde weinig goeds.
Tezelfdertijd verloor in de Javazee een geallieerd eskader onder leiding van schout-bij-nacht Karel Doorman de laatste slag met de Japanse vloot. Ook daar werd het verzet gebroken.


27 feb 2017 – 2113

Geen opmerkingen:

Een reactie posten