Machten

De Trias Politica, de scheiding der machten, wordt als een belangrijke pijler van de democratie beschouwd. De wetgevende macht berust bij het parlement, de uitvoerende macht bij de regering en de toetsende macht bij de rechters.
Steeds meer politici, vooral ter rechterzijde, stellen vraagtekens bij de rechterlijke macht. Trump heeft het over pseudorechters, Wilders over een neprechtbank.
Zelf heb ik te maken gehad met dubieuze rechters. Gelukkig werden hun 'nepvonnissen' in hoger beroep ongedaan gemaakt. Ik hecht dus nog belang aan de rechtspraak. Maar eveneens aan een mogelijkheid om minkukelende rechters te ontslaan.
Ook zelfreiniging is onmisbaar voor de democratie.


6 feb 2017 – 2092

Geen opmerkingen:

Een reactie posten