Visbizz

Op Wieringen wonen nog veel mensen met een visserijachtergrond. Weliswaar is het aantal boten en vissermannen door de jaren heen sterk gekrompen en is het aandeel van de visserij in het bruto wieringer product nog maar klein, het hart ligt nog steeds bij de vloot.
Dat sentiment wordt ook zichtbaar in de houding tegenover natuurorganisaties. Greenpeace is de gebeten hond en ook andere beschermers die de visserij willen verduurzamen en de ecologische systemen veiligstellen worden argwanend bekeken.
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat hier versimpelde denkbeelden aan ten grondslag liggen. Uiteraard met de nadruk op dé economie.


16 juni 2016 – 1889

Geen opmerkingen:

Een reactie posten