Oostmeep

Afgelopen dinsdag was het mosseldag op de Waddenzee. De Zeeuwse mosselvloot ving één dag het volledige quotum aan mosselzaad en halfwasmosselen. Dat gebeurde op speciaal aangelegde kweekpercelen. De WR82 fungeerde als meetschip.
De kweekmosselen worden opgevist zodra ze vier tot vijf centimeter groot zijn. Daarna worden ze uitgezet in de schonere Oosterschelde.
Tot halverwege vorige eeuw kwamen Zeeuwse mosselen daadwerkelijk uit Zeeland. Door een parasitaire besmetting is de kweek verhuisd naar de westelijke Waddenzee, in het gat van Stompe, Steendiep, Visjagersgaatje, Malzwin, Vlieter, Doovebalg en Oostmeep.
Als ik straks aan de mosselen zit, ken ik dit rijtje namen van buiten.


12 mei 2014 – 1166

Geen opmerkingen:

Een reactie posten