Toverboek (7)


'Kamerheer Behrens was helemaal geen eigenaar van de instelling - hoewel men die indruk zou kunnen krijgen. Boven en achter hem stonden onzichtbare machten, die zich enkel en alleen in de gedaante van het bureau enigermate manifesteerden: een raad van toezicht, een naamloze vennootschap, waarvan het nog niet zo kwaad kon deel uit te maken, daar zij naar Joachims geloofwaardige verzekering ondanks de hoge artsenhonoraria en zeer liberale huishoudbeginselen jaarlijks een mals dividend onder haar leden kon verdelen.'

(De Toverberg, Thomas Mann)


Als Mann in onze tijd had geleefd, had hij een hilarisch boek kunnen schrijven over Vestia of Meavita.

4 sept 2013 – 918

Geen opmerkingen:

Een reactie posten