Gedichtstaren (6)

‘Midden in vele bezigheden’ van Tadeusz Rózewicz (100w 617) gaat over de dood. Sterven is ook een levenstaak en het is zaak die niet te veronachtzamen.
De dichter heeft – drukdrukdruk – die plicht verzuimd. Lichtzinnig zelfs, zonder na te denken over de gevolgen. Als hij soms die plicht vervulde, was dat oppervlakkig. Kortom, serieus was hij er niet mee bezig.
Dan komt hij tot inkeer. ‘Vanaf morgen wordt alles anders / begin ik met zorgvuldig sterven’. En dat gebeurt, schrijft hij, ‘verstandig optimistisch / zonder tijdverlies’. Dat woordje ‘optimistisch’ is fraai: in plaats van lichtzinnig wordt het sterven licht.

2 nov 2012 – 626

Geen opmerkingen:

Een reactie posten