Omhelzing

In 100 woorden(481) schreef ik over de advertentieavonturen van NRC Handelsblad. Lezers adviseerden mij de krant er ook van te verwittigen. Zo gezegd, zo gedaan. De opinieredactie stuurde mijn mail naar de hoofdredactie, omdat het om een beleidszaak zou gaan.
Het secretariaat reageert: Wij waarderen uw input zeer en danken u hartelijk voor de moeite die u genomen heeft ons te schrijven. (...) Voorts hopen wij dat u NRC Handelsblad met plezier blijft lezen. Wij prijzen ons gelukkig met langjarige, trouwe lezers. En met uw kritiek, die ons helpt een betere krant te maken.
Zo’n omhelzing sla ik langjarig af.

5 juni 2012 – 487

Geen opmerkingen:

Een reactie posten