IM: Wieke Bosch, 1882-1945

De voormalige dienstbode Wytske Zandstra-Bosch uit Stiens verliet in 1919 haar gezin met drie kinderen om in Leeuwarden te gaan samenwonen met Jan de Haan. De schoonvader van Trien de Haan-Zwagerman was smid en het vrije socialisme of anarchisme toegedaan. In tegenstelling tot haar liet hij zich wel officieel scheiden.
Ook ‘Wieke’ werd een gedreven anarchiste. Ze was actief in de antimilitaristenvereniging IAMV en de beweging voor seksuele hervorming. Vanzelfsprekend ging ze bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog meteen in het verzet.
Ze was betrokken bij het linkse verzetsblad De Vonk en regelde onderduikadressen voor mensen uit het Westen.


3 mei 2020 – 3153

Geen opmerkingen:

Een reactie posten