Weerbaar

Bestaat er een kloof tussen geschiedschrijvers en hun publiek? En hoe kan die worden overbrugd? Daarover ging het debat tussen vier historici, bij de presentatie van een bloemlezing uit Loe de Jongs Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog over de jodenvervolging.
Eén opmerking bleef mij het meest bij. De geschiedschrijver heeft tot taak om zijn publiek weerbaarder te maken. Zodat de lezer niet alles gelooft wat er wordt gezegd en geschreven. En hij/zij een intuïtie opbouwt om verhalen op waarde te schatten en feiten van verzinsels te onderscheiden.
Geen overbodige luxe in tijden van nepnieuws en jokkende ministers.


26 april 2018 – 2536

Geen opmerkingen:

Een reactie posten