Peilhuisje

Op de kop (of is het de staart?) van de Korte Afsluitdijk, die Wieringen in de jaren twintig aan Noord-Holland ketende, staat een huisje van twee bij twee moederziel alleen. De ramen zijn geblindeerd. Zo klein als de omvang is, zo groots is het uitzicht dat je vandaaruit hebt op het Balgzand, een van die vele mooie plekken op het Wad.
'Rijkspeilschaal' staat er bovenaan de westelijke bakstenen muur. Hier werden met vlotters, tandwielen en klokken de eb- en vloedstanden in kaart gebracht. Langs kust en rivieren staan nog steeds honderden van dit soort peilhuisjes. Werkloos, weggesaneerd door de computer.


31 mei 2016 – 1873

Geen opmerkingen:

Een reactie posten