Twee vrouwen (2)

De volwassen jaren van Helene(1869-1939) en Trien(1891-1986) hebben een overlap van bijna dertig jaar. Toen Trien met haar man Bart in Leeuwarden een kleine bovenwoning betrok, bezaten Helene en haar man verschillende monumentale panden in de stad en op het platteland.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog, waarin Nederland neutraal bleef, werd Bart korte tijd opgeroepen als reservist. Als socialisten waren hij en Trien uitgesproken anti-imperialistisch. Helene was juist vanwege haar afkomst uitgesproken pro-Duits.
In de oorlog werden de rijken, dus ook de Kröllers, steeds rijker en de armen, dus ook Trien en Bart, steeds armer. Dat crisisver-schijnsel lijkt van alle tijden.

15 jan 2016 – 1747

Geen opmerkingen:

Een reactie posten