Oma (3)

Drie maanden na de ingezonden brief werd in Hoorn de vereniging 'Huisverzorging' opgericht. De medewerksters kregen een dagvergoeding van 2 gulden. Arme gezinnen kregen gratis hulp.
Mijn oma heeft maar kort van haar initiatief genoten. In de zomer van 1922 overleed zij, vlak na de geboorte van haar tweede dochter.
Toen mijn opa, die voorzitter was, in 1931 met zijn nieuwe vrouw en gezin naar Waverveen verhuisde, werd de vereniging opgeheven. Het bleek steeds moeilijker om geschikte hulpen te vinden.
Toch was 'Huisverzorging' een succes. In tien jaar werd 1800 gulden aan vergoedingen betaald. Het begrip 'participatiesamenleving' werd nergens genoemd.


5 dec 2014 – 1359

Geen opmerkingen:

Een reactie posten