Vuil

De landbouw heeft van oudsher een belangrijke plaats in onze samenleving. Zonder akkers geen eten. De koe was al lang en breed heilig voordat er auto's reden.
Nu het slechte nieuws. Het oppervlaktewater wordt op steeds intensievere schaal vervuild door meststoffen en landbouwgif. We weten het, we zien het en we doen er geen kloot aan. Nederland haalt slechts een derde van de doelen die in de Europese Kaderrichtlijn Water zijn opgesteld. We sparen de kool en de geit.
Net als bij de industrie wordt de vervuiler ontzien vanwege de 'concurrentiepositie'. In dat vuige spel telt de aarde niet mee.


3 juni 2014 – 1188

Geen opmerkingen:

Een reactie posten