Fantast


Meneer Rutte, een sociaal akkoord. Verrassend?
‘In het geheel niet. We leven in een fàntàstisch polderland, met fàntàstische mensen die dit heuglijke akkoord tot stand hebben gebracht. Hulde!’
Het ontslagrecht wordt versoepeld...
‘Mensen kunnen straks makkelijker worden ontslagen, zodat ze weer makkelijker aan het werk kunnen.’
Dan moet dat werk er wel zijn.
‘Daar gaan we met z’n allen voor zorgen. U en ik.’
Huh?
‘Had u niet gedacht hè, dat liberalen solidair zijn. Pak die spaarcenten van u en geef het uit! Dan wordt de economie aangezwengeld, hebben we het allemaal weer fàntàstisch en word ik premier van Europa.’

12  april 2013 – 787

Geen opmerkingen:

Een reactie posten