twen/taboe (2)


In twen/taboe kon de lezer zich laven aan 'onvolprezen waanzin' en 'symbolische aanstellerij van de onvolwassene'. Er werden onderwerpen aangesneden die voor het overgrote burgerlijke deel van Nederland als onbespreekbaar golden: antimilitarisme, politieke controverses, ongetrouwd samenwonen, woningnood onder jongeren...
In de platenrubriek voerde jazz de boventoon. De glorietijd van de popmuziek moest nog aanbreken. Advertenties completeerden het tijdsbeeld. Waaronder een openhartige van het tamponmerk Tampax: 'Geen gordels, spelden en verband - geen schrijnen, geen geur.'
Na vier nummers ging het blad alweer ter ziele. De Nederlandse Bond van Adverteerders vond het te aanstootgevend en adviseerde negatief aan haar leden.

11 feb 2020 - 3100

Geen opmerkingen:

Een reactie posten