Februaristaking

De Februaristaking van 1941 geldt als de eerste massale verzetsdaad tegen nazi-Duitsland. Het initiatief voor de staking, uit protest tegen de jodenvervolging, kwam van de Communistische Partij. Ook andere linkse groepen schaarden zich erachter. Waaronder het Marx-Lenin-Luxemburg-Front, waarvan mijn oudtante Trien de Haan tot de leiding behoorde.
Al ruim een week eerder had het MLL-Front zijn uitgave Spartacus in Amsterdam en andere grote steden verspreid met de oproep: 'De afweer tegen het brute geweld der Nazi-bandieten moet georganiseerd worden. De arbeiders zullen echter ook van hun economische macht gebruik moeten maken. De schanddaden der fascisten moeten beantwoord worden door massa-stakingen.'


25 feb 2020 - 3110

Geen opmerkingen:

Een reactie posten