Werkverschaffing

Gisteren hield ik voor zestig Wieringer dames een lezing over mijn oudtante Trien. Een deel van het verhaal ging over de werklozenstaking bij de werkverschaffing in de Wieringermeer (1936), waaraan Trien leiding gaf en die ontbrandde op Wieringen. De overheid meende destijds dat werklozen niet stil mochten zitten. Dwang resulteerde regelmatig in uitbuiting.
Gisteren lanceerde staatssecretaris Tamara van Ark het plan om mensen met een bijstanduitkering verplicht te laten werken. Een onzinnig voornemen, omdat gemeenten hebben onderzocht dat het niet werkt.
Ze had beter kunnen pleiten voor een basisinkomen. Maar voor goede plannen moet je niet bij de VVD zijn.


21 nov 2019 – 3049

Geen opmerkingen:

Een reactie posten