Heiwater

Als het sneeuwen bijna is gestopt, wandelen we voor het invallen van de duisternis over de Empese en Tondense heide. Het land is grotendeels verzopen. De paden bestaan voornamelijk uit plassen. Een jonge ree staart ons even aan en maakt zich daarna met grote sprongen uit de voeten.
De bewoning rond Empe dateert van de vroege middeleeuwen en vermoedelijk nog veel eerder. Dat kun je aflezen aan de plaatsnaam. De 'p' is een tijdvaste medeklinker die is afgeleid van 'apo', wat staat voor rivier/beek/stroompje. Waterlopen zijn ouder dan nederzettingen.
Empe betekent ook 'water'. Onze heisessie maakt dat nog eens duidelijk.


10 dec 2017 – 2399

Geen opmerkingen:

Een reactie posten