Afschrikkelijk

Atoomwapens fungeren als afschrikking, zeggen de landen die erover beschikken. Zoiets werkt alleen als je ook bereid bent om die wapens te gebruiken.
Begin augustus 1945 wierpen de Amerikanen twee atoombommen op Japan. Leider van deze actie was een domineeszoon, Lesley Groves. Na een eerste proef in een lege woestijn zei hij: 'Dit is een laatste, ernstige en ontzagwekkende waarschuwing voor het Laatste Oordeel.' Ook met de Bijbel in de hand worden de vreselijkste dingen gedaan en gezegd.
Zijn medewerker zei later: 'Dit is een keerpunt in de geschiedenis dat we tot het laatste geslacht op deze wereld zullen betreuren.'


6 aug 2015 – 1586

Geen opmerkingen:

Een reactie posten