Loes 2.0

Mijn biografie van Loes Hamel is de tweede ronde ingegaan. De commentaren van drie meelezers – ditmaal allemaal dames, bij mijn vorige boek over Trien waren het louter mannen – liggen uitgespreid op tafel.
Ik moet goed de kop erbij houden om alle opmerkingen, suggesties, verbeteringen en aanvullingen kundig te verwerken en in te passen. Ook mijn eigen voortschrijdende inzicht tikt me regelmatig op de vingers. 'Dat daar kan wel weg.' 'Ja, nu weten we het wel dat Loes een leuke meid was.'
Al met al vind ik dat het boek er veel beter op wordt. Straks mag u, lezer, het zeggen.


25 okt 2019 – 3031

Geen opmerkingen:

Een reactie posten